6974010115 Γαλλίας 26, Βόλος agoispanika@gmail.com